Stowarzyszenie Historia Koluszek zaprasza 7 lipca 2024 r. na

Rajd Rowerowy
„Na szlaku Warszawsko - Wiedeńskim”

Kilka słów o Stowarzyszeniu Historia Koluszek...

Stowarzyszenie „Historia Koluszek” zostało zarejestrowane w KRS 29 września 2014 roku. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest pozyskiwanie pamiątek oraz wiedzy o historii lokalnej, a także utworzenie w Koluszkach muzeum. Staramy się upowszechniać wiedzę o historii lokalnej , w tym celu organizujemy stoisko historyczno - rekonstrukcyjne podczas każdych Dni Koluszek, a także szereg rajdów i wystaw. Współpracujemy z wieloma organizacjami, instytucjami i osobami z terenu Gminy Koluszki i nie tylko. Nasza mała ojczyzna ma bogatą i zawiłą historię, której szczegóły pragniemy odkrywać i udostępniać mieszkańcom.

W roku 2023 zorganizowaliśmy rajd rowerowy Śladami Powstania Styczniowego w okolicy Koluszek na który przybyło ponad 150 osób. Relacja z imprezy dostępna tutaj.

Kilka słów o naszym rajdzie...

Rajd obędzie się 7 lipca 2024 roku. Ma na celu przedstawienie jak ważny wpływ miała budowa linii kolejowej Warszawsko – Wiedeńskiej dla rozwoju Królestwa Polskiego. Start oraz finał przewidziany jest w Szkole Podstawowej w Różycy (ul. Piotrkowska 11, 95-040 Różyca), niedaleko stacji PKP Żakowice. Każdy uczestnik na starcie otrzyma identyfikator, mapę, wodę, "coś słodkiego" oraz pamiątkową przypinkę. Na finale przewidziany grill.

Przygotowaliśmy 3 trasy:

Jak się zgłosić...

Zgłoszenia zostały zamknięte

Wszelkie pytania prosimy kierować na rajd@historiakoluszek.pl

Listy uczestników

W dniu rajdu prosimy przybyć na miejsce startu 20 minut przed wyruszeniem swojej grupy w celu dopełnienia formalności.

TRASY RAJDU

Poniżej zamieszczamy trasy rajdu w formie pliku GPX. W systemach Android oraz iOS pliki można otworzyć za pomocą darmowej aplikacji GPX Viewer.

Rajd rowerowy „Na szlaku Warszawsko - Wiedeńskim” jest realizowany w ramach zadania publicznego pt. „Aktywne lato z Historią Koluszek 24” przez Stowarzyszenie Historia Koluszek powierzonego przez Gminę Koluszki.

Stowarzyszenie Historia Koluszek

rajd@historiakoluszek.pl