Stowarzyszenie Historia Koluszek zaprasza 8 lipca 2018 r. na

Rajd Rowerowy Szlakiem Oddziału Sama

Wydarzenie objęte honorowym patronatem

Burmistrza Koluszek Waldemara Chałata.

Kilka słów o Oddziale Sama...

Oddział Partyzancki Armii Krajowej „Sama” powstał w I połowie lipca 1944 roku z najbardziej zaangażowanych w ruchu oporu konspiratorów. Jego dowódcą został koluszkowianin Romuald Ziółkowski ps. „Sam”. Oddział funkcjonował na praktycznie bezleśnym terenie pomiędzy Głownem, a Koluszkami podlegając Obwodowi AK Brzeziny-Koluszki. W ciągu swojej półrocznej działalności wykonał szereg akcji dywersyjnych i bojowych. Wśród nich największymi akcjami były: oswobodzenie obozu pracy w Kaletniku, obrona wsi Wierzchy przed pacyfikacją, atak na parowozownię w Słotwinach, czy potyczka pod Swędówkiem. Oddział rozwiązano wraz z całą AK 19 stycznia 1945 roku.

Kilka słów o Stowarzyszeniu Historia Koluszek...

Stowarzyszenie „Historia Koluszek” zostało zarejestrowane w KRS 29 września 2014 roku. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest pozyskiwanie pamiątek oraz wiedzy o historii lokalnej, a także utworzenie w Koluszkach muzeum. Obecnie zrzeszamy bez mała 30 osób. Staramy się upowszechniać wiedzę o historii lokalnej , w tym celu organizujemy stoisko historyczno - rekonstrukcyjne podczas każdych Dni Koluszek, a także szereg rajdów i wystaw. Współpracujemy z wieloma organizacjami, instytucjami i osobami z terenu Gminy Koluszki i nie tylko. Nasza mała ojczyzna ma bogatą i zawiłą historię, której szczegóły pragniemy odkrywać i udostępniać mieszkańcom.

W roku 2017 zoorganizowaliśmy nasz pierwszy rajd rowerowy na który przybyło ponad 130 osób. Relacja z imprezy dostępna tutaj.

Kilka słów o naszym rajdzie...

Rajd obędzie się 8 lipca 2018 roku. Start oraz finał przewidziany jest w Szkole Podstawowej w Rózycy (ul. Piotrkowska 11, 95-040 Koluszki), niedaleko stacji PKP Żakowice. Każdy uczestnik na starcie otrzyma identyfikator, mapę, wodę, "coś słodkiego" oraz pamiątkową przypinkę. Na finale przewidziany grill oraz mała niespodzianka dla każdego uczestnika.

Przygotowaliśmy 2 trasy:

PLIKI GPX TRASY:

Mapy:

Wszelkie pytania prosimy kierować na rajd@historiakoluszek.pl

Rajd jest współfinansowany z środków Gminy Koluszki.

Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Historia Koluszek.

Współorganizatorami rajdu są Rowerowe Koluszki oraz Szkoła Postawowa w Rózycy.

Patronat medialny - Tydzień w Koluszkach.

Stowarzyszenie Historia Koluszek

rajd@historiakoluszek.pl