Stowarzyszenie Historia Koluszek zaprasza 1 września 2019 r. na

Rajd Rowerowy z okazji 80 lecia wybuchu II Wojny Światowej

Kilka słów o Stowarzyszeniu Historia Koluszek...

Stowarzyszenie „Historia Koluszek” zostało zarejestrowane w KRS 29 września 2014 roku. Głównym celem naszego stowarzyszenia jest pozyskiwanie pamiątek oraz wiedzy o historii lokalnej, a także utworzenie w Koluszkach muzeum. Obecnie zrzeszamy bez mała 30 osób. Staramy się upowszechniać wiedzę o historii lokalnej , w tym celu organizujemy stoisko historyczno - rekonstrukcyjne podczas każdych Dni Koluszek, a także szereg rajdów i wystaw. Współpracujemy z wieloma organizacjami, instytucjami i osobami z terenu Gminy Koluszki i nie tylko. Nasza mała ojczyzna ma bogatą i zawiłą historię, której szczegóły pragniemy odkrywać i udostępniać mieszkańcom.

Kilka słów o naszym rajdzie...

Rajd obędzie się 1 września 2019 roku o godzinie 10:00. Start w Parku Miejskim w Koluszkach, tuż przy stacji PKP Koluszki. Każdy uczestnik na starcie otrzyma wodę oraz mapę. Na zakończenie przewidziany poczęstunek dla każdego uczestnika. Finał odbędzie się w Leśnictwie Gałków (Janówka, ul. Leśna 17, 95-020 Andrespol).

Jak się zgłosić...

Aby wziąć udział w rajdzie należy wysłać zgłoszenie zawierające imię, nazwisko oraz numer telefonu na adres rajd@historiakoluszek.pl najpoźniej do 29 sierpnia 2019 roku.

Wszelkie pytania prosimy kierować na rajd@historiakoluszek.pl

Rajd jest współfinansowany z środków Gminy Koluszki.

Organizatorem rajdu jest Stowarzyszenie Historia Koluszek.

Współorganizatorami rajdu są Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym, Stowarzyszenie LDG Mroga
oraz Nadleśnictwo Brzeziny

Stowarzyszenie Historia Koluszek

rajd@historiakoluszek.pl